Quen somos

A rede Lingua e Literatura Inglesa e Identidade é unha rede financiada pola administración autonómica galega, con base nas tres universidade galegas: Universidade da Coruña (UDC), Universidade de Santiago de Compostela (USC) e Universidade de Vigo (UVigo). Na actualidade é a UDC a que coordina a rede, que está composta polos seguintesgrupos de investigación:

Iniciamos a nosa andaina como rede de Investigación no ano 2007, ao recibimos por vez primeira financiación por parte da Xunta de Galicia. Dende entón vimos levando a cabo de xeito continuado a nosa actividadeinvestigadora, promovendo a colaboración entre osnososgruposintegrantes e traballando con outrosgrupostantonacionaiscomointernacionais.

Traballamosencolaboración con diversasuniversidades e institucións do mundo, entre outras: New School (New York), University of London (UK), University Adam Mickievicz (Poland), University of Gdansk (Poland),  University of Porto (Portugal), University of Rennes (France), Dublin City University (Ireland), Queen’s University, Belfast (Ireland), University of Coimbra (Portugal), University of Galway (Ireland), University of KU Leuven (Belgium), the International James Joyce Foundation ouThe University of Tulsa (USA). 

A nivel nacional, a nosa rede colabora tamén con colegas de universidades como: Universidad de Deusto, Universidad de Málaga, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Huelva, Universidad Jaume I, University de La Laguna, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Salamanca e Universidad de Valencia.

Os membros da nosa rede son expertos nos seguintes campos: análise do discurso, lingüística de corpus dende unha perspectiva de análise multidimensional, estudos de xénero, redes literarias, educación, literatura e estudos culturais. As facultades implicadas son:

  • Facultade de Filoloxía, UDC: Campus da Zapateira, s/n, A Coruña 15071
  • Facultade de Filoloxía, USC: Campus Norte, Av. de Castelao, s/n, Santiago de Compostela 15705
  • Facultade de Filoloxía  eTradución, UVigo: Campus Lagoas-Marcosende, s/n, Vigo 36310

                            
CONTACTO

Dr. María Jesús Lorenzo-Modia

Universidade da Coruña

Facultade de Filoloxía

Tel. 981 167000, ext. 1824